Witamy!

Swobodne posługiwanie się choć jednym językiem obcym to wymóg czasów, w których obecnie żyjemy. Aby temu sprostać, naukę języka należy rozpocząć możliwie jak najwcześniej.

"Dzieci, które zaczynają w bardzo wczesnym wieku uczyć się języka obcego, potrafią lepiej zrozumieć własny język ojczysty, jako że stają się świadome istnienia języka jako takiego. Ich kulturalny światopogląd jest szerszy niż u dzieci jednojęzycznych, którym często wydaje się, że w świecie liczy się jedynie ich język, kultura i zwyczaje. Wprowadzenie języka obcego do świata dziecka pomaga rozwinąć tolerancję dla ludzi z innych kręgów kulturowych, co w dalszej perspektywie przyczynia się do międzynarodowego porozumienia". Renzo Titone "Bilingual Education as a Big Game" ("Dwujęzyczna edukacja jako wielka gra").

Im młodsze dziecko, tym łatwiej i bardziej naturalnie przychodzi mu przyswajanie języka obcego. Z wiekiem coraz trudniej o dobry akcent, poprawność gramatyczną oraz swobodę posługiwania się językiem właściwą jego rodzimym użytkownikom.

Szkoła Języków Obcych Arkana jest prywatną placówką edukacyjną organizującą zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich oraz kursy dla dorosłych. Uczymy na terenie trzech województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

strona główna